«GREENORDA PROJECT» Ltd Нұр-Сұлтан және Қазақстанның басқа да қалаларында экологиялық аудит жүргізеді.

Экологиялық аудиттің мақсаты шаруашылық және өзге де қызмет субъектісінің қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық талаптардың сақтауын тәуелсіз бағалау және экологиялық қауіпсіздік саласында ұсынымдар дайындау болып табылады.

Заңнамалық база:

Рәсім Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексімен реттеледі (9 тарау, 80-94 б)

Аудит түрлері:

Экологиялық аудит міндетті, әдетте, реттеуші органдармен басталады және экологиялық заңнаманың сақталуын тексеруді білдіреді.

Экологиялық аудитті жүргізу мынадай жағдайларда көздеуге міндетті:

 • субьектінің шаруашылық немесе өзге де қызметі қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтірген, оған дәлелді құжаттары бар.
 • қауіпті қызмет түрлерімен айналысатын табиғат пайдаланушылар қайта ұйымдастыру рәсімінен өтеді (бөлу, біріктіру, тандау);
 • қауіпті қызмет түрлерімен айналысатын табиғат пайдаланушы банкрот деп жарияланды.

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға қатысты ғылыми негізделген ұсыныстар алу үшін, өндірістік экологиялық немесе басқа қажеттілік туындаған жағдайда, проактивті экологиялық аудит кәсіпорын басшылығының шешімімен жүзеге асырылады.

Экологиялық аудит: кезеңдері

 • аудиттелетін субъектімен алдын-ала танысу;
 • аудит жоспарын дайындау;
 • құжаттарды жинау және талдау;
 • объектіге шығу және аудиттелетін объект қызметкерлерінен сұрау;
 • қажетті зерттеулердің тізімін анықтау және оларды орындау (зертханалық зерттеулерді қоса);
 • экологиялық қауіптерді анықтау;
 • экологиялық жағдайды жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау;
 • экологиялық аудиторлық есепті дайындау.

Аудиторға қойылатын талаптар:

Экономикалық қызметтің бірінші санатындағы объектілерде экологиялық аудит жүргізуге мемлекеттік лицензияның болуы.

Экологиялық аудит нәтижелері туралы есеп беру

Экологиялық аудитті жүргізу жөніндегі есеп бір мезгілде Тапсырыс берушіге және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға жіберуі міндетті.

Бастапқы экологиялық аудиторлық есеп құжаты құпия болып табылады және тек тексерілетін объектінің тапсырыс берушісіне ғана беріледі.

Қызметтердің құны:

Міндетті және дербес жасалған экологиялық аудит қызметінің құны жеке анықталады. Бағасы кәсіпорынның қызметтерінің түріне, қоршаған ортаның ластау көздерінің санына, зертханалық зерттеулерге қажеттілікке, тексерілетін объекттің орналасқан аймағына байланысты өсуі мүмкін.

«GREENORDA PROJECT» Ltd

Біз жергілікті мәселені шешуге көмектесеміз – құжаттар пакетін дайындап, түпкілікті нәтиже алынғанша толық қолдауды ұйымдастырамыз.

«GREENORDA PROJECT» ЖШС «қазақстандық экологиялық аудиторлар палатасы» ЗТҚ мүшесі, қажетті лицензиялары және мол тәжірибесі бар.