1-тармағын 130-баптың 5-тармақшасына сәйкес. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі, өндірістік экологиялық бақылау жүргізу кезінде қоршаған ортаға эмиссиялардың автоматтандырылған мониторингін жүргізу тәртібіне және өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері жөніндегі есептілікке қойылатын талаптарға сәйкес ластану көздерінде қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін орнатуға құқығы бар.

Эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйелері Концентрациялардың газ (түтін) шығарындыларында нақты уақыт режимінде үздіксіз өлшеуге, сондай-ақ келесі заттардың шығарындыларының жалпы көлемін есептеуге арналған: азот оксидтері (NO, NO2, NOx), күкірт диоксиді (SO2), көміртегі оксиді мен диоксиді (CO, CO2), оттегі (O2), аммиак (NH3), күкіртті сутегі (H2S), фторлы сутегі (HF), хлорлы сутегі (HCl), органикалық уытты заттар және т. б. Мониторинг жүйелері алынған мәліметтерді таратуға арналған құрылғылармен жабдықталған.

Private company «GREENORDA PROJECT» Ltd қоршаған ортаға эмиссияларды автоматтандырылған маниторинг жүйесін жобалайды және салады. Біз жүйені іске қосуға және пайдалануға, сондай-ақ оқыту және техникалық қызмет көрсетуге қолдау көрсетеміз.

Қоршаған ортадағы эмиссиялар автоматтандырылған маниторинг жүйелері түрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында да атмосфераның ластануын бақылау туралы заңдарда сипатталған тиісті нормативтік талаптарды ескере отырып жасалынған. Олар қоршаған ортаға, ақпаратты жинау және мемлекеттік экологиялық маниторинг деректерінің мемлекеттік қорына беру туралы заң талаптарын орындауға көмектеседі. Біздің жүйелер сізге басқаруға мүмкіндік береді:

Күкірт диоксиді (SO2)

Азот тотығы (NO)

Азот диоксиді (NO2)

Көміртегі диоксиді (CO2)

Оттегі (O2)

Көміртегі монооксиді (CO)

Көмірсутектердің жалпы мөлшері

Күкіртсутек (H2S)

Шаңның оптикалық тығыздығы және массалық концентрациясы

Аммиак (NH3) және т.б.

Біз Тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасы бойынша орындалатын типтік-күрделіге дейінгі шығарындылардың экологиялық мониторингі жүйесін ұсынамыз, олар арнайы деректерді жинау және өңдеу жүйелерін пайдалана отырып, бірнеше газ ағындарындағы компоненттердің үлкен санын талдауға мүмкіндік береді. Жүйелер күнделікті автоматты калибрлеуді қамтамасыз етеді және қосымша техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Шығарындыларды тұрақты бақылау бойынша шешімдеріміз қоршаған ортаны қорғауға және жаңа қатаң ережелерге сәйкес сол уақыттағы технологиялық процестерді жақсартуға көмектеседі.

Іс жүзінде бірнеше рет сыналған сенімділіктің, меншіктің төмен құны, құрылыс жүйелерінің икемділігі және жоғары өнімділіктің арқасында қоршаған ортада эмиссияларды маниторинг жүйесі қазіргі заманғы нормативтік-құқықтық базаның қиын жағдайларында технологиялық процестерді басқарудың тамаша шешімі болып табылады.

Қолдану саласы:

– мұнай және газ;

– электр энергиясы;

– тау-кен өндірісі;

– металлургия;

– химиялық;

– ауыл шаруашылығы;

– көлік және т.б.