Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету үшін 13.05.2019 ж (05.12.2013 бастапқы берілген күні) бастап мемлекеттік лицензия № 02088Р. Қызмет түрлері:

– қоршаған ортаны қорғауды жобалау, экономикалық және басқа да қызмет түрлерінің 1-ші санаты;

– шаруашылық және өзге де қызметтің 1-ші санаты үшін экологиялық аудит.

23.04.2019 жылғы  қызметтік жобаның мемлекеттік лицензиясы №19009300.

Қызмет түрі: жауапкершілік бойынша 1 немесе 2 және 3-деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстардың сәулеттерді жобалау.

Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлік, сериясы МК №00055 02.09.2022 ж.

Сәйкестік сертификаты № KZ.7100994.07.03.00592 сапа менеджменті жүйесінің стандартты талаптары ҚР СТ ISO 9001-2016 » сапа менеджменті жүйесі. Талаптар » 10.12.2018 ж.

Сәйкестік сертификаты №KZ.7100994.07.03.00593 сапа менеджменті жүйесінің стандартты талаптары ҚР СТ ISO 14001-2016 «экологиялық менеджмент жүйесі. Талаптар және қолдану нұсқаулығы » 10.12.2018 ж бастап.

Сәйкестік сертификаты №KZ.7100994.07.03.00594 сапа менеджменті жүйесінің стандартты талаптары ҚР СТ ISO 14001-2008 «»Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджмент жүйесі. Талаптар» 10.12.2018

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына
АТТЕСТАТ

Нөмірі: KZ71VEK00015750
Өтініш нөмірі: KZ93RDT00024865
Берілген күні: 17.01.2024