Өндіріс пен тұтынуды қалдықтармен басқару саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасын жетілдіру мақсатында…

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы ұлттық стандарттардың жобалары:

 • Қалдықтар. Құрылыс қалдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі экологиялық талаптар.
 • Қалдықтар. Қағаз және картон. Жалпы талаптар.
 • Қалдықтар. Қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру полигондары. Жобалау мен құрылысқа қойылатын жалпы талаптар.
 • Қалдықтар. Қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру полигондары. Жабу және рекультивациялау.
 • Сүзгілерді жинау және шығару үшін дренаждық жүйелерді жобалау,салу және пайдалану. Жалпы талаптар.
 • Қоқыс газын жинауға арналған жүйелерді жобалау,салу және пайдалану. Жалпы талаптар.
 • Экрандарды антифильтрациялаужобалау,салу. Жалпы талаптар.
 • Өнеркәсіптік қалдықтарға арналған контейнерлер. Жалпы талаптар.

Әдістемелер, ережелер мен нұсқаулар:

 • Ағымдағы жіктеуішпен қарастырылмаған қалдықтардың қауіптілік деңгейі мен кодталуын анықтау әдістемесі;
 • Коммуналдық қалдықтарды өңдеуге арналған тарифтерді есептеу әдістемесі;
 • Қолданыстағы Қалдықтар сыныптамасы жіктеуішіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар;
 • Өндіріс пен тұтынулардың қалдықтарын басқару саласындағы есепке алу және есеп беру ережесі;
 • Мұнай өнеркәсібіндегі қалдықтарды басқаруға арналған нұсқаулық;
 • Кәсіпорындардың санитарлық-қорғау аймағының шекарасында ауаны ластау көздерінің шығарындыларындағы ластаушы заттардың концентрациясын анықтау ережесі;
 • Өндірістік экологиялық мониторингті ұйымдастыру және өткізу жөніндегі әдістемелік басшылық;

Температурасы 30°С-ден асатын ағынды суларды төгу кезіндегі су объектілеріне термиялық ластанудың әсерін анықтау әдістемесі.