GREENORDA PROJECT компаниясы өзінің орган құрамында парниктік газды валидациялау и верификациялау жөніндегі талаптарына сәйкес аккредиттелген ҚР СТ ИСО 14065-2016 -аккредиттеу туралы куәлік №KZ.V.01.2016

Валидация және верификация жүзеге асырылатын өнеркәсіп салалары:

– электр энергиясы

– Мұнай және газ

– Тау-кен

– Металлургия

– Химиялық

– Өңдеу (құрылыс материалдары өндірісінде: цемент, әк, гипс және кірпіш)

– Тау-кен және металлургия (метанды кәдеге жарату жобаларына қатысты);

– ауыл шаруашылығы;

– тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық;

– орманды және дала аумақтарын көгалдандыру;

– жердің тозуының алдын алу;

– жаңартылатын энергия көздері;

– коммуналдық және өндірістік қалдықтарды өңдеу;

– көлік;

– тиімді энергия құрылысы;

– энергияны үнемдеу және энергия тиімділігі.

ВАЛИДАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ВЕРИФИКАЦИЯЛАУ ОРГАНЫ ТУРАЛЫ

Ұлттық аккредиттеу орталығының ресми сайты

«GREENORDA PROJECT» ЖШС ҚР СТ ИСО 14065-2016 талаптарына сәйкес аккредиттеу жүйесінде аккредиттелген » Парниктік газды аккредиттеу немесе басқа тану формалары үшін қолданылатын, парниктік газдарды валидациялау жəне верификациялау жөніндегі органға қойылатын талаптар » 2018 жылғы 5 ақпанда келесі стандарттар мен нормативтік құжаттарға сәйкес тексеріледі:

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы  №212 Экологиялық кодексі.

ҚР СТ ГОСТ Р ИСО 14064-3 — 2010. Көшетжай газына қатысты валидациялау жəне верификациялауды бекіту бойынша техникалық талаптар жəне нұсқау (парниктік газдар туралы бекітулерді тексеру жөніндегі нұсқаулық).

ҚР СТ ИСО 14065 – 2016. Парниктік газды аккредиттеу немесе басқа тану формалары үшін қолданылатын, парниктік газдарды валидациялау жəне верификациялау жөніндегі органға қойылатын талаптар (ПГ шығарындылары бойынша алынған бекітулерді немесе талаптарды растайтын немесе тексеретін ұйымдар үшін аккредиттеуге қойылатын талаптар).

ҚР СТ ИСО 14066 – 2016. Парниктік газды валидациялау және верификациялау бойынша топтардың құзіреттілігіне қойылатын талаптары (осы міндетті орындау үшін тағайындалған командада түрлі тексерулер немесе тексерулер жүргізетін персоналдың құзыреттілік талаптарын баяндайды). Ол әлемдік көміртегі нарығындағы келісімді қамтамасыз етуге және ПГ және басқа да хабарламалар бойынша есептілікке жұртшылықтың сенімін қолдауға арналған).

ISO 14066 стандарты ISO 14065 стандартына сәйкес келеді, салалық секторларда және географиялық шекараларда есептілік жобаларының тұтастығы мен келісімділігіне кепілдік береді.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2015 жылғы 28 шілдедегі № 502 бұйрығы«Парниктік газдарды түгендеу туралы есептің нысандарын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2013 жылғы 15 мамырдағы № 122-т бұйрығы.«Қондырғы паспортының Нысанын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 13 маусымдағы № 245 Бұйрығы.«Парниктік газдар шығарындылары мониторингі жоспарының нысанын бекіту туралы»

 Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 221 бұйрығы.Парниктік газдарды түгендеу мониторингі мен оны бақылау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 214 бұйрығы.«Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерін мемлекеттік түгендеудің толықтығын, айқындығын және анықтығын бақылауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы»

Валидациия и верификация парниковым газам

Парниктік газдар бойынша қолданылатын стандарттардың талаптарына сәйкес парниктік газдар шығарындыларын валидациялау және верификациялау

Климаттың өзгеруі – әлемдік қауымдастықтың алдағы онжылдықтардағы ең күрделі мәселелерінің бірі. Климаттың өзгеруі адам үшін де, табиғи салада да маңызды факторға айналуда және ресурстарды пайдалану, өндірістік және шаруашылық қызметінде елеулі өзгерістерге әкелуі мүмкін. Осы қауіптерді ескере отырып, атмосферада парниктік газдардың (ПГ) шоғырлануын шектеу жөніндегі халықаралық, аймақтық және жергілікті деңгейде бастамалар қабылданды.

Қазақстан БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы 2016 жылғы 4 қарашадағы № 20-VІ ҚРЗ негіздемелік конвенциясының мүшесі ретінде ратификацияланған Париж келісімі аясында және Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығының негізінде «Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға өту тұжырымдамасы» парниктік газдар шығарындыларын азайту және климаттың өзгеруімен күресу бойынша міндеттемелер қабылданды. Экологиялық кодекске сәйкес парниктіктік газдар шығарындыларын басқаруы жүргізіледі және оған парниктік газдар шығарындыларын түгендеу, ПГ бойынша құжаттардың валидациясы мен верификациясы, парниктік газдар квоталарын алу үшін құжаттарды дайындау (мониторинг жоспары, қондырғы паспорты және ПГ түгендеу туралы есеп) кіреді.

Верификацияның негізгі міндеті кәсіпорынның парникті газдар бойынша есептілігінде көрсетілген объективті деректер негізінде мәліметтердің дұрыстығы мен ақпараттың толықтығын, олардың ұлттық және халықаралық талаптарға сәйкестігін растау мәніне тәуелсіз бағалау жүргізу болып табылады. Валидация немесе верификация жөніндегі Орган объективті бағалауды орындауға және кәсіпорынның ПГ бойынша есепке қатысты валидация немесе верификация туралы сараптамалық қорытындыны ұсынуға, қолданылатын стандарттардың талаптарына немесе ПГ басқару бойынша Экологиялық кодекстің талаптарына сәйкестігін сақтауға жауап береді.

Процедура рассмотрения апелляций
Скачать PDF
Процедура рассмотрения апелляций
Скачать PDF