Су қоймаларын салу арқылы өзен ағынын маусымдық реттеуі және аз дәрежеде ағын су көлемін тұрақтандырады. Су қоймаларының болуы су тасқыны кезеңінде судың зиянды әсерін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жазда және күзде судың жетіспеушілігі болмас үшін резерв құрылады. Гидравликалық реттеудің бұл функциясы, әрине, ғасырлар бойы тарихи түрде қолданылып келе жатқан құрғақ аймақтардағы өзендер үшін жағымды.

Табиғи ағыс режимін бұзудың теріс салдары гидротехникалық реттеудің артықшылығынан едәуір кешірек байқалады және сезіледі. Экожүйелердің табиғи ағыс бөлігіндегі бұзылуының салдары аз көрінеді, өйткені кейбір бөліктері шаруашылыққа су жіберумен кетеді. Ал өзен арналары мен оған іргелес жатқан жерлердің деградация процесінің инерциясына байланысты топырақтың сортаңдануы, өсімдіктер ассоциациясының өнімділігі төмен өсімдіктерге ауысуы, биоәртүрліліктің төмендеуі айтарлықтай айқын емес.

Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты-» Казводхоз » ЗКФ РМК қарамағындағы су шаруашылығы объектілерінен табиғатты қорғау су жіберу негіздемесі бар су объектілерін сарқылудан қорғау бойынша су қорғау іс-шараларын әзірлеу, экологиялық тұрақтылық пен өзендер мен көлдердің гидрологиялық режимінің нашарлауын болдырмау, сондай – ақ Оңтүстік Қазақстан облысы (қазіргі-Түркістан облысы және Республикалық маңызы бар Шымкент қаласы) халқының санитарлық-эпидемиологиялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету үшін Бадам, Арыс, Қарашық, Ақтөбе, Шерт, Келес және Сырдария өзендерінің табиғи жағдайларының сипаттамасы, Шошқакөл көлдерінің, Ешкілкөл және Қызылкөл көлдерінің жүйелері, бұрынғы Шымкент фосфор зауытының қож сақтау қоймалары, Түркістан, Д. Алтынбекова және Көкмардан магистральды каналдары бойынша санитарлық-эпидемиологиялық қажеттіліктер жинақталған. Нәтижесінде жоғарыда көрсетілген су шаруашылығы объектілерінің экожүйесін және қож қоймасын ғылыми-табиғи бағалау ұсынылды. Сондай-ақ, жұмыс шеңберінде зерттелетін аумақтағы әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бағалау жүргізілді және бассейнде су ресурстарын пайдаланудың негізгі көздері анықталды. 

Экологиялық орнықтылықтың бұзылуын және өзендердің, көлдердің гидрологиялық режимінің нашарлауын және экологиялық апатты болдырмау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу кезінде фосфорлы қождардың жануынан ғылыми негіздеменің ережелерін тиімді іске асыру қолданыстағы басқару құралдарын нақты орындауға қатысатын, басқару рәсімдерінің жеделдігіне қатысты басқару әлеуетін едәуір нығайтуды талап ететіндігі анықталды. Басқару процедураларының тиімділігі. Бұл, ең алдымен Түркістан облысы мен оған жақын аудандардағы Сырдария бассейніндегі судың ағынын жыл сайынғы болжау процедураларына қатысты. Су қоймаларынан су алуды уақтылы жоспарлау үшін, әсіресе су тасқыны кезеңіндегі судың мөлшерін жыл сайынғы болжау рәсімдерін жаңартып отыруы қажет. Бірінші кезекте бұл Түркістан облысы мен аралас облыстар шегіндегі Сырдария бассейні бойынша жыл сайынғы су ағынын болжау рәсімдеріне қатысты. Су қоймаларынан суландыру су жіберулерін уақтылы жоспарлау мақсатында жыл сайынғы және су тасқыны кезеңін болжау рәсімдерін өзектендіру қажет.