2015 жылы «GREENORDA PROJECT» ЖШС теңгерімінде қалдықтар жинағыштары немесе қалдықтарды ұзақ уақыт сақтау орындары бар шаруашылық объектілері үшін қажетті өндірісін және тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтерінің (ҚОНЖ) жобасын әзірледі. ҚОНЖ Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің «Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін анықтау әдістемесін бекіту туралы» 04.16.2012 жылғы № 110-ө бұйрығының негізінде жасалған.

Қалдықтарды орналастыру нормативтерін есептеу үшін Тұрақты өндірістік экологиялық бақылау нәтижесінде алынған қалдықтар жинақтаушының санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы атмосфералық ауаның, топырақтың, судың жай-күйі туралы деректер пайдаланылады. ҚР Экологиялық Кодексінің 8- тарау, 72- б (8-тарау, 72-б) ҚОНЖ жұмыстарды әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Шекті рұқсат етілген шығарындылар жобасының мақсаты ластанудың әрбір көзі үшін және тұтастай алғанда кәсіпордар үшін атмосфералық ауаға шығарындылар нормативтерін белгілеу және оларды мемлекеттік экологиялық сараптауда өтуі болып табылады. Шекті рұқсат етілген шығарындылар нормативі-атмосфералық ауадағы рұқсат етілген зиянды заттардың көрсеткіші. ШРШ нормативі осы көзден және қала немесе басқа да елді мекен көздерінің жиынтығынан зиянды заттардың шығарындыларының кәсіпорында даму перспективасын және атмосферада зиянды заттардың таралуын ескере отырып, санитариялық-қорғаныш аймақтары мен елді мекендер шекарасындағы олардың шекті рұқсат етілген шоғырлануынан асатын жерге жақын шоғырланбайтын жағдайда атмосфераны ластаудың әрбір көзі үшін белгіленеді.